Project Description

Promocija nemačke kompanije za proizvodnju „pametnih“ ortopedskih pomagala za amputirce, kroz životnu priču korisnika proteze. Namera da se prikaže da takva lica, uz pomoć Ottobock proteza, mogu da nastave normalan život…
Korporativni film. Vreme trajanja: 3’55’’