Project Description

Spot kandidata Veroljuba Stevanovića za gradonačelnika
Politički marketing
Vreme trajanja: 1’16’’